Strona główna

POLECAMY

Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób

Cytat dnia

„Miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą”.

I List Jana 3:18